Οικονομικές καταστάσεις 2018 / Financial data 2018

Κατεβάστε τα πιο πρόφατα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας μας:

 
Download our company’s most recent financial statements:

(PDF contents in Greek)